Våre tjenester

ØDEGÅRD OG LUND AS

RÅDGIVERE INNEN FAGFELTET BESTANDIGHET AV BETONG

Vår erfaring med rehabilitering av betong har vist nødvendigheten av å anskaffe forskjellig teknisk utstyr til våre feltarbeider. Vi lager også spesialutstyr som selges innen bransjen. Eksempler på hva vi kan utføre av feltarbeid:

Kjerneboring.
Heftfastheter i alle sjikt.
Sprekkbevegelser, rissvidder.
Temperaturregistreringer.
Fuktregistreringer.
Tykkelsesmålinger - belegg.
Overdekningsdybder.
Overdekningskartlegging.
Karbonatiseringsdybder.
Kloridinnhold.
Vanndampsgjennomgang i betong og belegg.
Potensial og motstandsmålinger ( EKP ).

Prøving utover dette kan avtales spesielt.
Comments