Referanser

ØDEGÅRD OG LUND AS

RÅDGIVERE INNEN FAGFELTET BESTANDIGHET AV BETONG

Etter oppstart i april 1992 har vi hatt over 500 oppdragsgivere med større og mindre prosjekter. Detaljert referanseliste sendes på forespørsel. Nedenfor er det gitt eksempler på større oppdragsgivere:

Statsbedrifter: NSB, Statsbygg, Statens vegvesen, Statnett, Entra Eiendom.

Privat Næringsvirksomhet: Esso, ABB, Prior, Hafslund, Fellesmeieriet, Telenor, Mils, YIT.

Boligbygg: OBOS, FOBBL, ABBL, RBBL, LSBO og en rekke enkeltstående borettslag og sameier.

Kommunal og interkommunal virksomhet: Oslo kommune, Fredrikstad.

Entreprenører: Selvaagbygg, Selmer, Veidekke og flere mindre entreprenører.

Forsikringsselskaper: Gjensidige, UNI - Storebrand.

Øvrige kategorier: Rådgiverfirmaer, landbruk, statlige og private FoU - prosjekter.

Enkel oversikt og eksempler på typiske konstruksjoner som er undersøkt:

Boligblokker:

flere hundre Selvaagblokker

Garasjeanlegg:

Vi har også undersøkt i størrelsesorden 100 forskjelllige garasjeanlegg, og bistått i forbindelse med rehabilitering av ca 30 anlegg.

Bruer  Atlanterhavsveien
           Gimsøystraumen i Lofoten

Kaier:

Både industrikaier og småbåtkaier

Industribygg:
Demninger:

Nuuk på Grønland

Ødegård og Lund AS har i dag 3 -4 medarbeidere, hvorav Olav Ødegård og Bjørn Lund til sammen har over 30 års erfaring innen bevaring av betong. Vi har samarbeid med flere firmaer for å dekke den nødvendige kompetanse i spesielle prosjekter. Nedenfor følger en kort presentasjon av de ansvarlige:

Olav Sæhl Ødegård, cand. scient. 82 UiO. Fag: Kjemi, fysikk, matematikk, biologi og pedagogikk. Hovedfag: Elektrokjemi, korrosjon og materialteknikk.

Arbeidserfaring: Undervisning ved UiO 83 - 84, korrosjonsforskning ved FFI ( 84 - 86 ), rådgiver i NOTEBY ( 86 - 92 ). Det siste året i NOTEBY var han fagansvarlig innen betong og betongteknologi. Sensor for siv. ing. diplomer ved NTH fra 92. Har deltatt i ca 15 FoU prosjekter innen bestandighet av betong.

Bjørn Håkon Lund, siv. ing. bygg NTH 84. Diplom: Betongteknologi og materialteknikk. Arbeidserfaring: Betongproporsjonering i as Anlegg / Byggteknikk ( 83 - 85 ). Rådgiver i NOTEBY ( 85 - 92 ) innen betongteknologi /betongrehabilitering. Har lang erfaring med praktisk problemløsning, tilstandskontroll og oppfølging av betongreparasjoner.
Comments