Om oss

ØDEGÅRD OG LUND AS

RÅDGIVERE INNEN FAGFELTET BESTANDIGHET AV BETONG

Ødegård og Lund AS ble etablert i 1992. Vi har spesialkompetanse innen betongrehabilitering, elektrokjemiske reparasjonsmetoder, materialer benyttet på betong og FoU. Hovedmengden av våre oppdrag er innen følgende områder:

Tilstandsvurderinger m / rapport.
Reparasjonsbeskrivelser.
Anbudsdokumenter.
Oppfølging og kontroll på byggeplass.
Instrumentering og overvåking av
arm. korrosjon og materialer på betong.
Elektrokjemiske metoder.

Vår målsetning er å gi kundene uhildede råd med aktuelle bevaringsmetoder av betong. I våre arbeider er vi opptatt av intern kvalitetsikring. Vår virksomhet er forsikret i henhold til If´s A1A1 - 9.

Vår erfaring med rehabilitering av betong har vist nødvendigheten av å anskaffe forskjellig teknisk utstyr til våre feltarbeider. Vi lager også spesialutstyr som selges innen bransjen. Eksempler på hva vi kan utføre av feltarbeid:

Kjerneboring.
Heftfastheter i alle sjikt.
Sprekkbevegelser, rissvidder.
Temperaturregistreringer.
Fuktregistreringer.
Tykkelsesmålinger - belegg.
Overdekningsdybder.
Overdekningskartlegging.
Karbonatiseringsdybder.
Kloridinnhold.
Vanndampsgjennomgang i betong og belegg.
Potensialmålinger ( EKP ).

Prøving utover dette kan avtales spesielt.

Etter oppstart i april 1992 har vi hatt over 400 oppdragsgivere med større og mindre prosjekter. Detaljert referanseliste sendes på forespørsel. Nedenfor er det gitt eksempler på større oppdragsgivere:

Statsbedrifter: NSB, Statsbygg, Statens vegvesen, Statnett, Entra Eiendom

Privat Næringsvirksomhet: Esso, ABB, Prior, Hafslund, Fellesmeieriet, Telenor, Mils, YIT.

Boligbygg: OBOS, FOBBL, ABBL, RBBL, LSBO og en rekke enkeltstående borettslag og sameier.

Kommunal og interkommunal virksomhet: Oslo kommune, Fredrikstad.

Entreprenører: Selvaagbygg, Selmer, Veidekke og flere mindre entreprenører.

Forsikringsselskaper: Gjensidige, UNI - Storebrand

Øvrige kategorier: Rådgiverfirmaer, landbruk, statlige og private FoU - prosjekter.

Ødegård og Lund AS har i dag 3 -4 medarbeidere, hvorav Olav Ødegård og Bjørn Lund til sammen har over 30 års erfaring innen bevaring av betong. Vi har samarbeid med flere firmaer for å dekke den nødvendige kompetanse i spesielle prosjekter. Nedenfor følger en kort presentasjon av de ansvarlige:

Olav Sæhl Ødegård, cand. scient. 82 UiO. Fag: Kjemi, fysikk, matematikk, biologi og pedagogikk. Hovedfag: Elektrokjemi, korrosjon og materialteknikk.
Arbeidserfaring: Undervisning ved UiO 83 - 84, korrosjonsforskning ved FFI ( 84 - 86 ), rådgiver i NOTEBY ( 86 - 92 ). Det siste året i NOTEBY var han fagansvarlig innen betong og betongteknologi. Sensor for siv. ing. diplomer ved NTH fra 92. Har deltatt i ca 15 FoU prosjekter innen bestandighet av betong.

Bjørn Håkon Lund, siv. ing. bygg NTH 84. Diplom: Betongteknologi og materialteknikk. Arbeidserfaring: Betongproporsjonering i as Anlegg / Byggteknikk ( 83 - 85 ). Rådgiver i NOTEBY ( 85 - 92 ) innen betongteknologi /betongrehabilitering. Har lang erfaring med praktisk problemløsning, tilstandskontroll og oppfølging av betongreparasjoner.
Comments