Startside

RÅDGIVERE INNEN FAGFELTET BESTANDIGHET AV BETONG

Ødegård og Lund AS ble etablert i 1992. Vi har spesialkompetanse innen betongrehabilitering, elektrokjemiske reparasjonsmetoder, materialer benyttet på betong og FoU. Hovedmengden av våre oppdrag er innen følgende områder:

Tilstandsvurderinger m / rapport.
Reparasjonsbeskrivelser.
Anbudsdokumenter.
Oppfølging og kontroll på byggeplass.
Instrumentering og overvåking av
arm. korrosjon og materialer på betong.
Elektrokjemiske metoder.
Comments